தமிழரின் தனித்துவங்கள்

a11 p1.jpg

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை ஆகிய பெருங்காப்பியங்களின் கதைச் சுருக்கமும் சிறப்புகளும் 

இரட்டைக் காப்பியங்கள்

Kudavolai.jpg

தமிழகத்தில் அன்று நடப்பிலிருந்த குடவோலை என்னும் தேர்தல்முறை பற்றிய தகவல்கள் 

குடவோலைத் தேர்தல்முறை

Varmam_edited.jpg

தமிழர்களின் தற்காப்புக் கலைகளின் வகைப்பாடுகளும் வர்மக் கலை பற்றிய விளக்கங்களும்

தமிழர் தற்காப்புக் கலைகள்

karakattam.jpg

தமிழர் நாட்டுப்புறக் கலைகளின் வகைப்பாடுகளும் நிகழ்த்து முறைகளும் பற்றிய விளக்கங்கள்

தமிழர் நாட்டுப்புறக் கலைகள்

Kabadi.jpg

நாட்டுபுற விளையாட்டுகள் பற்றிய அடிப்படைச் செய்திகளும் சில விளையாட்டுகள் பற்றிய தகவல்களும்

தமிழர் நாட்டுப்புற விளையாட்டுகள்

Tamilar Ennarivum Ezluttu Arivum.png

தமிழர்கள் எண்ணுக்கும் எழுத்துக்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கான பண்பாட்டுக் காரண விளக்கங்கள் 

தமிழரின் எண்ணறிவும் எழுத்தறிவும்

Thiruvalluvar_Arangayttram.jpg

திருவள்ளுவர் பற்றியும் திருக்குறள்வழி அவர் படைத்த புதுமையும் புரட்சியும்  பற்றிய விளக்கங்களும் 

திருக்குறள்

Ch 5_Title 1_Pic 1.JPG

தொல்காப்பியர் பற்றியும் அவர் இயற்றிய தொல்காப்பிய நூலில் உள்ள எழுத்து, சொல், பொருள் அதிகாரங்கள் பற்றிய தகவல்களும்

தொல்காப்பியம்

  • w-facebook

CONNECT​ WITH US:​​

  • w-youtube

SUBSCRIBE:​​

1 Springleaf Rise,

Singapore 787981

CONTACT US:

For any queries, please contact

us here.

ADDRESS

Subscribe for Updates

© 2019 CSTC. All Rights Reserved.